+316 52045725 & +316 24929448 info@ytin.nl

Inzichten veranderen vaak, zo ook hoe te handelen bij een acute blessure. Door voortschrijdend inzicht is er nu gekomen tot onderstaande benadering van blessures. Kernbegrippen hierbij zijn “PEACE” en “LOVE”. Hier lees je wat dat inhoudt. Bij vragen of advies kun je altijd contact opnemen met Marlies.

P – PROTECTIE

Zorg voor relatieve rust 1 tot 3 dagen na het trauma of de acute blessure. Zorg voor zo min mogelijk bloeding (als dit aanwezig is), voorkom rek- trekkrachten. De pijn geeft aan wat je wel en niet kan doen. Probeer te doen wat je kunt doen.

E – ELEVATIE

Zorg ervoor dat het gebied meerdere keren per dag omhoog ligt. Dit zorgt ervoor dat het vocht beter kan worden afgevoerd. Ondanks dat er slechte evidentie is voor elevatie wordt het wel aangeraden door het lage risico.

A – AVOID

Probeer ontstekingsremmers zoveel mogelijk te vermijden. Op de lange termijn zou dit namelijk het weefselherstel negatief kunnen beïnvloeden, vooral bij een hoge dosis. 

Voor ijs-applicaties is geen goed wetenschappelijke onderzoek die laat zien dat dit het herstel positief beïnvloed.

C – COMPRESSIE

Externe mechanische druk door tape helpt de zwelling te verminderen. Onderzoek laat zien dat het bij enkeltrauma’s helpt de zwelling te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. 

E – EDUCATIE

Het is belangrijk dat je ongeveer weet wat er aan de hand is en hoe lang dit gaat duren. Zo kun je realistische doelen stellen en een duidelijk plan opstellen. 

Nadat de eerste paar dagen na de acute blessure zijn geweest, heeft het weefsel wat LOVE nodig

L – LOAD

Een actieve benadering op het weefsel is nodig voor een duurzaam herstel. Activiteiten dienen daarom zo snel mogelijk weer te worden opgepakt. Uiteraard moeten de symptomen dit wel toelaten. Optimale belasting, zonder een verhoging van de pijn, zorgt voor beter herstel, sterker weefsel en een hogere belastbaarheid . 

O – OPTIMISME

Het brein speelt een hoofdrol in het herstel. Onderzoek laat zien dat mensen die een optimistische kijk hebben op het herstelproces beter en sneller herstellen.

V – VASCULARISATIE

Fysieke conditionele activiteiten zijn zeer belangrijk voor weefselherstel. Pijnvrije conditie training moet daarom zo snel mogelijk worden opgepakt. Het liefst binnen enkele dagen.

E – EXERCISE

Oefeningen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat het gebied weer optimaal belastbaar wordt na de periode. Ze zorgen ervoor dat de mobiliteit weer herstelt, de kracht weer toeneemt en de proprioceptie weer optimaal wordt.

Pijn dient zoveel mogelijk te worden vermeden tijdens de eerste fase van het herstel.